PHP4U@jcisio

“A vietnamese web portal system.”

Tin tức

Diễn đàn mới mở để thảo luận (28/06/05)

Dự án này đã được đăng kí ở SF.net hôm 12/6/2005.

Phiên bản mới nhất (CVS)

Để truy cập phiên bản mới nhất (rất không ổn định, chỉ dành cho người phát triển và những ai tò mò), xin truy cập bằng CVS. Module 4u là trọn gói dự án Eclipse và công cụ PHPeclipse (bạn có thể checkout project trực tiếp trong Eclipse)

Sau khi tải về, bạn hãy đọc tài liệu trong thư mục /docs để biết cách cài đặt.

Tải về các phiên bản đã phát hành

Bạn có thể xem tất cả phiên bản đã phát hành tại đây.