PHP4U@jcisio

“A vietnamese web portal system.”

Tin tức

Diễn đàn mới mở để thảo luận (28/06/05)

Dự án này đã được đăng kí ở SF.net hôm 12/6/2005.

Chào mừng bạn đến với dự án PHP4U@jcisio

Dự án này nhằm tạo một hệ thống web portal với nhiều chức năng, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người Việt Nam. Đây không phải là một portal tốt nhất trên mọi phương diện, nhưng nó sẽ là một portal thích hợp nhất cho các mục đích phát triển trang web cho trường, lớp và các nhóm. Ngoài ra, người sử dụng sẽ được hỗ trợ đầy đủ.

Hệ thống này được kiến trúc từ đầu, tận dụng ưu điểm của các chương trình có sẵn nên có các tính năng ưu việt và mới mẻ.

Kế hoạch phát triển

Để liên lạc với nhóm phát triển (bạn muốn tham gia nhóm, hoặc muốn góp ý...) xin gửi thư về địa chỉ php4u-developers

Tham gia mail-list php4u-developers

Trang của nhóm phát triển: wiki

Ủng hộ dự án này

SourceForge.net Logo

Dự án này nằm trong cộng đồng mã nguồn mở được hỗ trợ bởi SourceForge.

Nếu bạn muốn ủng hộ vật chất, có thể gửi bằng Paypal

Support This Project